Συνεδρίες μέσω Skype

skype ψυχοθεραπεία

Οι συνεδρίες μέσω Skype συνίστανται για όσους αδυνατούν λόγω ειδικής συνθήκης(ασθένεια, γεωγραφική απόσταση) να παρευρίσκονται σε κατ’ιδίαν συναντήσεις.

Ατομικές συναντήσεις Ψυχοθεραπείας τώρα και στην περιοχή του Αμαρουσίου(πλησίον Κηφισίας)