Συμβουλευτική Γονέων

Συμβουλευτική Γονέων

Η δομή της οικογένειας έχει πλέον αλλάξει. Οι ανάγκες και οι απαιτήσεις των παιδιών επίσης, ενώ οι ρυθμοί της καθημερινότητας έχουν γίνει απίστευτα γρήγοροι. Πού θα προλάβουν οι γονείς κάτω από την καθημερινή τους πίεση και άγχος να υιοθετήσουν αυτές τις αλλαγές; Πώς θα μπορέσουν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των παιδιών τους; Πώς θα νιώθουν οι ίδιοι ήσυχοι και υπεύθυνοι ως γονείς; Αυτές είναι κάποιες από τις ερωτήσεις και ανησυχίες των γονέων σήμερα.

Για αυτόν τον λόγο οι συνεδρίες με ομάδες θα βοηθήσουν τους γονείς να κατανοήσουν τις συμπεριφορές και τα προβλήματα των παιδιών τους, να μάθουν και να εφαρμόζουν νέες τεχνικές για επίλυση προβλημάτων και συγκρούσεων, αλλά και ταυτόχρονα να βελτιώσουν και να ανελίξουν την δική τους αυτογνωσία ως γονείς και ως άνθρωποι. Οι συνεδρίες αυτές πραγματοποιούνται με εκπαιδευτικό, αλλά και βιωματικό τρόπο μέσω ρεαλιστικών παραδειγμάτων, παιξίματα ρόλων, προβολής video και άλλων συναφών ασκήσεων. Η κάθε συνεδρία χωρίζεται σε θεματικές που οι ίδιοι οι γονείς επιλέγουν.

Κάποιες από αυτές αφορούν την ανυπακοή, τις μαθησιακές δυσκολίες, την εφηβεία, την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, τον εκφοβισμό στο σχολείο, τους τρόπους διαπαιδαγώγησης, τις νέες τεχνολογίες, την επιθετική συμπεριφορά και την βελτίωση της επικοινωνίας με τα παιδιά. Η Συμβουλευτική Γονέων θεωρείται πολύ σημαντική, καθώς οι γονείς μέσα από την συνεργασία και επικοινωνία με άλλους γονείς ενημερώνονται, αλλά και μαθαίνουν να εκφράζονται και να διαχειρίζονται τα συναισθήματα τους ευεργετικά τόσο για τους ίδιους όσο και για την οικογένεια τους. Οι ομάδες Γονέων αποτελούνται από 6 έως 10 άτομα.

Συμβουλευτική Γονέων

Ατομικές συναντήσεις Ψυχοθεραπείας τώρα και στην περιοχή του Αμαρουσίου(πλησίον Κηφισίας)