Συμβουλευτική Γάμου/θεραπεία ζεύγους

therapeia zeugous

Στόχο της θεραπείας ζεύγους αποτελεί και για τα δύο μέλη, η αναγνώριση και η αντίληψη του δυναμικού που έχουν διαμορφώσει στη σχέση και η συνειδητοποίηση της προσωπικής συμβολής του καθένα σε αυτό, ώστε να κινητοποιηθούν αμοιβαία για την αναθεώρηση και την εξέλιξη της σχέσης αυτής που μέχρι πρότινος είχαν ορίσει. Ο επαναπροσδιορισμός αυτός δίνει τη δυνατότητα να αρθούν ζητήματα που «μπλοκάρουν» τη σχέση, όπως η δυσλειτουργική επικοινωνία, η έλλειψη κατανόησης και υποστήριξης και η άμβλυνση σεξουαλικού ενδιαφέροντος.

Ατομικές συναντήσεις Ψυχοθεραπείας τώρα και στην περιοχή του Αμαρουσίου(πλησίον Κηφισίας)