Ατομική Ψυχοθεραπεία

atomiki psychotherapeia

Στην ατομική ψυχοθεραπεία ο θεραπευόμενος απευθύνεται στον ειδικό για κάποιο ή κάποια θέματα που τον απασχολούν, ώστε να ξεπεραστούν οι προσωπικές, οικογενειακές και διαπροσωπικές δυσκολίες που προκύπτουν από τα ζητήματα αυτά. Στόχο των ατομικών συνεδριών αποτελεί η διερεύνηση και η εκμάθηση εαυτού, του τρόπου που λειτουργεί και σχετίζεται το άτομο, του ατομικού και κοινωνικού του ρόλου.

Ενδεικτικά θέματα αποτελούν το άγχος, οι φοβίες, η θλίψη, οι δυσλειτουργικές σχέσεις, θέματα που αφορούν το παιδί, το πένθος, η μοναξιά.

Η συχνότητα και η διάρκεια της θεραπείας ορίζονται μετά από συνεννόηση του θεραπευόμενου και του θεραπευτή, ενώ βασικά συστατικά στοιχεία της θεραπευτικής αυτής σχέσης αποτελούν η ειλικρίνεια, η αποδοχή, ο σεβασμός, η εμπιστοσύνη και η εχεμύθεια.

Ατομικές συναντήσεις Ψυχοθεραπείας τώρα και στην περιοχή του Αμαρουσίου(πλησίον Κηφισίας)